Androsace x Sedlec

České jméno: pochybek

Androsace x Sedlec , je velice pěkný kultivar z "dílny" Oldřicha Maixnera. Rostlina dorůstá 5 cm a tvoří kompaktní kobereček s přisedlými bílými květy. Pochybek byl pojmenován po obci, kde vznikl. Přirůstá pomalu a je vhodný zejména do koryt a na odklon od celodenního oslunění. Množí se řízky.


Zobraz detail o rodu Androsace.

Androsace je rod z čeledi prvosenkovitých. Zahrnuje kolem 100 druhů. Rostliny bývají jednoleté, dvouleté i vytrvalé. Vyskytují se v Evropě, Asii, Severní Americe. Přes 70 druhů roste v Číně, v Evropě přes 20 druhů (většina z nich jsou vysokohorské rostliny), u nás v ČR je zastoupen dvěma druhy. Mnoho druhů je vhodných do skalek a koryt.