Androsace mucronifolia

České jméno: pochybek

Androsace mucronifolia je blízce příbuzná Androsace sempervivoides, ale proporčně se od ní významně liší (je mnohem menší a stěsnanější). Její oblast rozšíření je severovýchodní Afgánistán, severní Pákistán, Kašmír nejzápadnější část Indie a zasahuje i do Tibetu. Roste na kamenitých pastvinách, kamenitých svazích a zpevněných sutích. Patří do tzv. výběžkatých pochybků, výška rostliny je do 5cm, květ je okolík 2-6 bílých až tmavě růžových voňavých květů. Pěstujeme ji v korytě s propustnou zeminou. Roste dobře jak na vápencovém tak na kyselém podkladu. Množíme ji řízkováním, semen jsme si nikdy nevšimli.


Zobraz detail o rodu Androsace.

Androsace je rod z čeledi prvosenkovitých. Zahrnuje kolem 100 druhů. Rostliny bývají jednoleté, dvouleté i vytrvalé. Vyskytují se v Evropě, Asii, Severní Americe. Přes 70 druhů roste v Číně, v Evropě přes 20 druhů (většina z nich jsou vysokohorské rostliny), u nás v ČR je zastoupen dvěma druhy. Mnoho druhů je vhodných do skalek a koryt.