Androsace chamaejasme

České jméno: pochybek brvitý, pochybek nízký

Androsace chamaejasme má velký areál rozšíření. Roste od Ruska až po Pyreneje. Za zmínku stojí její výskyt na Slovenské Fatře a v Tatrách. My jsme se sní setkali v pohoří Sajan v Rusku, kde rostla v borovém lese (Pinus cembra subsp.sibirica). V přírodě preferuje vápencové podloží. Listové růžice jsou v průměru 10-20mm většinou řídce chlupaté. Květní stonek vyrůstající ze středu listové růžic je až 6cm vysoký. 2-8 květů uspořádaných do okolíku má bílou barvu se žlutým očkem. Nemůžeme říci, že by se jednalo o snadný pochybek. U nás roste v polostinné části skalky a v korytě v propustné humózní půdě s obsahem vápníku, ale že by to byl výstavní kus říci nelze. Množí se řízkováním odnoží a výsevem semen, která naštěstí u nás vytváří.


Zobraz detail o rodu Androsace.

Androsace je rod z čeledi prvosenkovitých. Zahrnuje kolem 100 druhů. Rostliny bývají jednoleté, dvouleté i vytrvalé. Vyskytují se v Evropě, Asii, Severní Americe. Přes 70 druhů roste v Číně, v Evropě přes 20 druhů (většina z nich jsou vysokohorské rostliny), u nás v ČR je zastoupen dvěma druhy. Mnoho druhů je vhodných do skalek a koryt.