Colchicum candidissimum

České jméno: ocún

Colchicum candidissimum v poslední monografii The complete guide Colchicum uvedeno jako synonymum Colchicum trigynum. Ovšem přední pěstitel cibulovin z Litvy Leonid Bondarenko tvrdí, že Colchicum candidissimum je jednou tak velké a pochází z oblasti Sisianu v jižní Armenii. Každopádně naší rostlinu jsme koupili jako Colchicum candidissimum a tak dokud nedojde k vyjasnění této otázky budeme ho pod tímto názvem pěstovat. Jak už bylo uvedeno výše v textu pochází z jižní Arménie na loukách, pastvinách v místech kde dlouho drží sníh. Kvete většinou v předjaří od ledna do poloviny dubna. Kvete bíle se třemi lesklými listy. Pěstujeme je stejně jako většinu cibulovin v propustném substrátu s krytem proti nadměrnému vlhku v létě i v zimě.


Zobraz detail o rodu Colchicum.

Rod Colchicum (český název: ocún) obsahuje více než 90 druhů rozšířených v jižní a střední Evropě, severní Africe, jihozápadní a střední Asii a zasahujících až do západního Himaláje. Odborné jméno Colchicum je odvozeno od bájné Kolchidy - území ležící u Černého moře. V České republice je široce rozšířen ocún jesenní - Colchicum autumnale. Největší rozmanitost ocúnú je soustředěna ve východním středomoří, zejména v Řecku a Turecku. Ocúny můžeme rozdělit podle doby květenství na jarní a podzimní.